seslikelimeler

02 Ocak 2011 Yazan  
Kategori Genel

Eş Sesli Kelimeler
Atatürk’ün adını altın harflerle yaz.

Bu yaz sen de Anadolu’yu dolaş.

Bu cümlelerdeki “yaz” kelimelerinin yazılışları aynıdır. Bu kelimelerin cümledeki anlamları da aynı mıdır?

Yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimelere sesteş (eş sesli) kelimeler denir.

Ağlama artık, biraz gül

Geleceksin diye yoluna döktüm gül.

Örnek Soru:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelimeler bir arada kullanılmıştır?

A) Boncukları dizinin üzerine koyup kol­yeye dizebilirsin.

B) Bu yaz güneye tatile gitmeyi düşünü­yoruz.

C) Yarın koltukların yüzünü temizleyebi­lir misin?

D) Kol saatinizin kayışı eskimiş, değiş­tirmemizi ister misiniz?

Doğru Cevap: A

Not:

** Eş sesli kelimelerin anlamları arasında hiçbir ilgi ya da yakınlığın olmadığına dikkat ediniz.

Bardakları dolaba diz.

Diz ağrısı çok zordur. (Bu cümlelerde “diz” kelimeleri eş seslidir.)

** Aralarında anlam ilgisi kurulabilen kelimeler eş sesli değildir.

Ayağım burkuldu.

Masanın ayağı kırılmış.

(Bu cümledeki “ayak” kelimeleri eş sesli değildir.)

Örnek:

Aşağıdaki sesteş kelimeleri farklı anlamlarıyla birer cümlede kullanınız.

Çay:……………….

At:……………….

Yedi: …………

Örnek Soru:

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisinin eşseslisi yoktur?

A) Aşağı in de görüşelim.

B) Dereler dolmasaydı, çiçekler solmasaydı.

C) Bu yaz dedemler Ankara’ya gelecek.

D) Genç yaşında saçına ak düşmüş.

Doğru Cevap: B

Örnek Soru:

Arpa ektim biçemedim.

Bir düş gördüm seçemedim.

Bu dizelerdeki altı çizili kelimenin sesteşi, aşağıdaki cümlelerin han­gisinde kullanılmıştır?

A) Gördüğün her düşü hayra yormalısın.

B) Dün gece rüyamda seni gördüm.

C) Sen de o çukura düş de bak ne oluyor.

D) Hepimizin düşlerini süsleyen bir şey var.

Doğru Cevap: C

Örnek Soru:

Aşağıdakilerin hangisinde bir kelime ve sesteşi aynı cümlede kulla­nılmıştır?

A) Ak köpükler çıkarak ak, ey nehir?

B) Sen gül, yeter ki sen gül.

C) Yaz şu kâğıda, söylediğim her şeyi yaz.

D) Sabah akşam bu konuyu konuşuyoruz.

Doğru Cevap: A

YorumlarYorumlarınızda resiminizin gözükmesi için, gravatar a abone olun!

sesli chat sesli sohbet